تبلیغات
Pink Skull - .-.
Pink Skull

جمجمه صورتی

سلوم
خوبید؟
خیلی وقت بود نمییومدم
اقا خیلی حرف دارم
مشکلات عصبیم رو ب بهبوده
بچه ها میخوام ی چیزایو امتحان کنم
میدونید شاید یکم خطرناک ب نظر بیاد شایدم احمقانه وشایدم بچه گانه
اما مثه خوره افتاده ب جونم
کامنتای این پست بازه
ایدی kikم میزارم  اگ خواستین بیان بحرفیم
میخوام جدی جدی احضار جن کنم
خخخخخخ خنده داره؟
اما اینبار جدیم دارم دنبال کتاب میگردم
اگ کتابی سراغ دارین معرفی کنین
با ارادات خاص
فلن[ شنبه نوزدهم مهرماه سال 1393 ] [ ساعت 16 و 58 دقیقه و 07 ثانیه ] [ elnaz ] نظرات      قالب ساز آنلاین